martes, 23 de febreiro de 2016

Sobre refuxiados.Día mundial da radio.Día Mundial da Radio, 2016
Día Mundial da Radio, 2016


Palabra do ano, 2015
Palabra do ano, 2015

Comezamos lendo un texto do Portal das Palabras, a palabra "refuxiado", que foi elixida palabra do ano neste Portal. O texto de lectura permitiranos facer un percorrido por algúns feitos históricos ( Sociedade das Nacións, ONU, Tratado de Versalles,...) que aparecen no noso currículo. Para acceder ao texto pincha neste enlace.

A palabra refuxiado no Portal das Palabras
A palabra refuxiado no Portal das Palabras

Mapa mental da lecturaO NOSO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN:
O Día Mundial da Radio a ONU reivindica o poder das ondas en momentos de crises. Nacións Unidas destaca que a radio é o mellor "instrumento salvadidas" en zonas de desastre xeradas por urxencias humanitarias. A radio é un instrumento que dá voz aos débiles e salva vidas en zonas de urxencia, que alenta aos supervivientes e instrúe á poboación a costa dos sacrificios de moitos xornalistas e cooperantes humanitarios especializados en comunicación que arriscan diariamente as súas vidas para estender a información aos máis desfavorecidos. A radio demostrou a súa importancia coa letal epidemia de ébola que asolou o continente africano, onde os xornalistas non só contribuíron a concienciar á poboación para impedir o contaxio, senón que colaboraron, a golpe de mensaxe limpa, a cortar de raíz a difusión de falsos rumores sobre a mortalidade do virus e o seu contaxio.
"Hai que protexer, custe o que custe o dereito dos xornalistas a protexer as súas fontes confidenciais ata nos momentos de urxencia e desastre", insiste a Organización de Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO).


QUE É UN DEBATE? TIPOSdebate1   RADIO S.O.S. VIVEIRO

Reflexión  sobre o salvamento de náufragos : 


"Un crime impensable"."No medio do inferno" "Non hai amor á pobreza"

venres, 5 de febreiro de 2016

Día da Ilustración. Actualizando a Castelao.en clave VisualThinking.

O día 30 de xaneiro celébrase o Día da ilustración e traballamos con libros de castelao da biblioteca. Escollín Cousas da Vida, Vol. I para actualizar: eu utilicei a ilustración para traballar o tema de actualidade sobre a falsidade dos políticos.

CastelaoLemos os libros de Cousas da vida, Cincoenta homes por dez reás, Cousas.

Vimos a temática, que se repite na narrativa de Castelao e eliximos unha viñeta para actualizar. Despois fixémoslle unha foto á viñeta orixinal no instituto.

Viñeta/ideogramaIDEOGRAMAS

Un ideograma é un signo esquemático non lingüístico que representa globalmente en conceptos ou mensaxes simples. Por exemplo, os sinais de tráfico ou os símbolos químicos e matemáticos. Caracterízanse polo seu universalidad, a súa economía e a rapidez con que se verifica a súa percepción: de aí o seu amplísimo uso.


O concepto de ideograma representa un ser ou unha idea directamente sen necesidade de transcribir palabras ou a frases que o expliquen.

Mapas mentais para estudar a Literatura medieval.Para estudar a Literatura trobadoresca galego-portuguesa, fixemos mapas mentais e mapas visuais.

Autores e intérpretes da Lírica medieval: